WYWIADÓWKI ORGANIZACYJNE I RADA RODZICÓW

Pierwsze spotkania organizacyjne rodziców z wychowawcami zaplanowaliśmy na 13 września (klasy I-III) i 15 września (klasy IV-VI). Tradycyjnie już, na życzenie rodziców, spotkania na poszczególnych poziomach odbędą się co pół godziny: 16:30, 17:00 i 17:30. Przed drzwiami wyjściowymi i na tablicy ogłoszeń wywieszona zostanie informacja w których klasach się spotykamy. Przypomnienie zamieścimy również w dzienniku elektronicznym. Tematyka spotkań związana będzie z organizacją roku szkolnego, obowiązkowym wyposażeniem ucznia, planami szkoły na nadchodzący rok, wyborem "trójek klasowych" oraz zapoznania się z dokumentami wychowawcy i szkoły. Każdy z wychowawców wskaże Państwu sposoby i możliwości kontaktu ze szkołą w sytuacjach trudnych (wychowawca, pedagog, dyrektor), a także wskaże miejsca dostępu do podstawowej dokumentacji szkolnej -STATUT, OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE, PROGRAM PROFILAKTYKI, PROGRAM WYCHOWAWCZY, BIULETYN INFORMACYJNY itp.

Rada Rodziców zaprasza również na pierwsze zebranie nowych "trójek klasowych", których zadaniem będzie wybór PREZYDIUM RADY RODZICÓW na nowy rok szkolny. Zebranie planowane jest na 19 września (poniedziałek), godzina 17:30 sala 41. Obecność przedstawicieli każdej klasy obowiązkowa. Na zebraniu planowane jest krótkie sprawozdanie ustępującego Zarządu z ostatniego roku działalności oraz wybory nowych władz Rady Rodziców na kolejny rok. Serdecznie zapraszamy do licznego udziału z zebraniach.

do góry