WYBORY DO PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Zgodnie z zapowiedzią przedstawiciele rodziców  wszystkich uczniów naszej szkoły spotkali się 19 września br. w celu wybrania Zarządu oraz delegatów poszczególnych klas do Prezydium. Rada Rodziców uchwaliła jednogłośnie Program Profilaktyki i Program Wychowawczy na kolejny rok szkolny oraz zaopiniowała pozytywnie dodatkowe dni wolne i regulamin Samorządu Uczniowskiego "Szczęśliwy numerek". Nowy skład osobowy Rady Rodziców: Przewodnicząca RR – Aleksandra Ciwis-Dronszczyk, Z-ca przewodniczącego – Barbara Kurzeja, Sekretarz RR – Alina Zapał-Grütz, Skarbnik RR – Agnieszka Ptak.

Komisja rewizyjna: Przewodniczący Komisji – Aleksandra Bojarczuk, Sekretarz – Agnieszka Kędzia, Członek – Katarzyna Obrzut.

Prezydium ustaliło termin najbliższego spotkania na kolejny poniedziałek 26 września 2016 r. godzina 17:30 w pokoju nauczycielskim.

Każda z klas naszej szkoły ma swojego przedstawiciela w Prezydium Rady Rodziców. Poniżej  zamieszczamy nazwiska wybranych delegatów, którym serdecznie gratulujemy wyboru.    

1             Agnieszka Ptak  

2a           Magdalena Krakowczyk

2b           Monika Łazińska

2c           Jagoda Franiczek

2d           Aleksandra Ciwis-Dronszczyk

2e           Justyna Kaziszyn

3a           Bernadeta Gawełek

3b           Aleksandra Bojarczuk

3c           Alina Zapał-Grütz

3d           Sylwia Mertka

3e           Monika Klima

4a           Marcelina Brachman

4b           Piotr Molenda

4c           Anna Juzek

5a           Hanna Bugla

5b           Monika Strof

5c           Ewa Kołek

6a           Katarzyna Obrzut

6b           Barbara Kurzeja

6c           Mariola Plenzler

 

do góry