BIEG WILCZYM TROPEM

 

 

Od 15 lat 1 marca Fundacja Wolności i Demokracji organizuje bieg Wilczym Tropem, aby wspierać Polaków na Kresach. W tym roku zbiegł on się z tragicznym wydarzeniem, jakim jest wojna w Ukrainie. Mocą setek solidarnie połączonych szkół, które brały w nim udział, popłynęło  do Ukrainy przesłanie, że nie zostawimy jej w poczuciu bezradności i będziemy wspierać w różnoraki sposób. Naszą szkołę w biegu reprezentowała klasa sportowa, która pokonała, zgodnie z wytycznymi, na peryferiach miasta dystans 1963 m (odwołanie do roku, w którym zginął ostatni Żołnierz Wyklęty). Zwycięzcy zostali uhonorowani nagrodami ufundowanymi przez fundację.

do góry