AKTYWNY POWRÓT DO SZKÓŁ W-F Z AWF

 

 

 Informujemy, że nasza szkoła przystąpiła do programu "Aktywny powrót do szkół WF z AWF" w związku z tym, mamy możliwość zorganizowania dodatkowych zajęć z wychowania fizycznego  1 lub 2 godzin tygodniowo. Celem tego programu jest :przygotowanie programu zajęć aktywizujących dzieci i młodzież szkolną oraz wdrożenie dodatkowych zajęć dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, które umożliwiają poprawę kondycji fizycznej po okresie hipokinezji, izolacji społecznej i przeciwdziałanie skutkom zdrowotnym COVID-19 w czasie epidemii SARS-CoV-2.

 

Chętnych uczniów  z klas IV-VIII proszę o zgłaszanie się  do  nauczyciela wychowania fizycznego pana Michała Koczor po odbiór deklaracji na wyżej wymienione zajęcia.

 

do góry