NASI NAUCZYCIELE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Edukacja wczesnoszkolna na rok szkolny 2019/2020:

1a - Joanna Brachmańska

1b - Renata Miland

2a - Gabriela Dziuba

2b - Renata Skaba

3a - Angelika Zając

3b - Izabela Walska

Razem 6 oddziałów I bloku edukacyjnego

Nauczyciele klas IV-VI wg przedmiotów nauczania na rok szkolny 2019/2020:

religia: Aleksandra Komarek, siostra Apollonia,
język polski: Mirela Pośpiech, Jadwiga Gomułka, Hanna Krzykała,
historia: Hanna Krzykała,
język angielski: Hanna Śliwka-Krybus, Zofia Sobczyńska, Sabina Dzierżenga,
matematyka: Bernadeta Polnik, Anna Topisz,
przyroda, biologia: Barbara Milion,
geografia: Anna Topisz,
muzyka: Dorota Dziewior,
plastyka: Joanna Huba,
technika: Ewa Krauspe,
informatyka: Ewa Krauspe,
wychowanie fizyczne: Dorota Dziewior, Jacek Sowa, Grzegorz Miler

Razem 8 oddziałów II bloku edukacyjnego

Pozostałe zajęcia:

wychowanie do życia w rodzinie: Barbara Milion,
zajęcia logopedyczne: Anita Antonin,
zajęcia specjalistyczne: Celina Mamak, Gabriela Dziuba

Pedagog szkolny: Celina Mamak

Psycholog szkolny: Dominika Konsek

Świetlica szkolna: Natalia Krzykała, Joanna Huba, Sabina Dzierżenga

Biblioteka szkolna: Ewa Deninger, Anita Antonin

Nauczyciele są do Państwa dyspozycji w czasie planowych konsultacji (patrz: BIULETYN). W pilnych sprawach prosimy kontaktować się niezwłocznie w taki sposób, by nie wywoływać nauczyciela z lekcji.

 

 

do góry