NASI NAUCZYCIELE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Edukacja wczesnoszkolna na rok szkolny 2020/2021:

1a - Anita Antonin

1b - Angelika Zając

2a - Joanna Brachmańska

2b - Renata Miland

3a - Justyna Błaszczok

3b - Renata Skaba

Razem 6 oddziałów I bloku edukacyjnego

Nauczyciele klas IV-VI wg przedmiotów nauczania na rok szkolny 2020/2021:

religia: Aleksandra Komarek, siostra Apollonia,
język polski: Mirela Pośpiech, Jadwiga Gomułka, Hanna Krzykała, Jolanta Sulska
historia: Hanna Krzykała,
język angielski: Marek Kolorz, Zofia Sobczyńska, Sabina Dzierżenga,
matematyka: Bernadeta Polnik, Anna Topisz, Monika Janas
przyroda, biologia: Barbara Milion,
geografia: Anna Topisz,
muzyka: Dorota Dziewior,
plastyka: Joanna Huba,
technika: Ewa Krauspe,
informatyka: Ewa Krauspe,
wychowanie fizyczne: Dorota Dziewior, Jacek Sowa, Grzegorz Miler

Razem 10 oddziałów II bloku edukacyjnego

Pozostałe zajęcia:

wychowanie do życia w rodzinie: Barbara Milion,
zajęcia logopedyczne: Anita Antonin, Ewa Deninger
zajęcia specjalistyczne: Celina Mamak, Angelika Zając

Pedagog szkolny: Celina Mamak

Psycholog szkolny: Dominika Konsek

Świetlica szkolna: Michał Koczor, Joanna Huba, Monika Janas

Biblioteka szkolna: Ewa Deninger, Jolanta Sulska

Nauczyciele są do Państwa dyspozycji w czasie planowych konsultacji (patrz: BIULETYN). W pilnych sprawach prosimy kontaktować się niezwłocznie w taki sposób, by nie wywoływać nauczyciela z lekcji.

 

 

do góry