NASI NAUCZYCIELE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Edukacja wczesnoszkolna na rok szkolny 2021/2022:

1a - Justyna Błaszczok

1b - Izabela Walska

2a - Anita Antonin

2b - Angelika Zając

3a - Joanna Brachmańska

3b - Renata Miland

Razem 6 oddziałów I bloku edukacyjnego

Gimnastyka korekcyjna -Barbara Milion,

Terapia Biofeedback i zajęcia SI -Celina Mamak

 

 

Nauczyciele klas IV-VIII wg przedmiotów nauczania na rok szkolny 2021/2022:


język polski: Mirela Pośpiech, Jadwiga Gomułka, Hanna Krzykała, Jolanta Sulska, Justyna Chrzan,


historia: Hanna Krzykała, Justyna Chrzan,

WOS -Justyna Chrzan


język angielski: Marek Kolorz, Zofia Sobczyńska, Sabina Dzierżenga,

język niemiecki -Monika Folwarczny,


matematyka: Bernadeta Polnik, Anna Topisz, Monika Janas,

fizyka -Bożena Kwaśny,

chemia -Aleksandra Tlon,


przyroda, biologia: Barbara Milion,


geografia: Anna Topisz,


muzyka: Dorota Dziewior,


plastyka: Joanna Huba,


technika: Ewa Krauspe,


informatyka: Rafał Pawłowski,

EDB -Hanna Krzykała


wychowanie fizyczne: Michał Koczor, Dorota Dziewior, Jacek Sowa, Zbigniew Sławacki,

Edukacja szachowa - Jacek Stebel,

Edukacja plastyczna -Joanna Huba,

Edukacja muzyczna -Ewa Krauspe,

Edukacja językowa - Justyna Reś-Fronczak,

Doradztwo zawodowe - Anna Wilkowska,

Razem 12 oddziałów II bloku edukacyjnego

Pozostałe zajęcia:

wychowanie do życia w rodzinie: Barbara Milion,

religia: ks. Jakub Dudek, siostra Felicja (Elżbieta Pruszyńska),

Dodatkowe zajęcia z języka polskiego (Sztuka pisania) - Hanna Krzykała, Justyna Chrzan, Jolanta Sulska, Mirela Pośpiech i Jadwiga Gomułka,

Dodatkowe zajęcia z matematyki (Licz na siebie)-Monika Janas,


zajęcia logopedyczne: Anita Antonin, Ewa Deninger, Ewa Krauspe


zajęcia specjalistyczne: Celina Mamak, Angelika Zając

Pedagog szkolny: Celina Mamak

Psycholog szkolny: Dominika Konsek

Świetlica szkolna: Renata Skaba, Joanna Huba,Ewa Krauspe

Biblioteka szkolna: Ewa Deninger, Jolanta Sulska

Nauczyciele są do Państwa dyspozycji w czasie planowych konsultacji (patrz: BIULETYN). W pilnych sprawach prosimy kontaktować się niezwłocznie w taki sposób, by nie wywoływać nauczyciela z lekcji.

 

 

do góry