SKLEPIK SZKOLNY DO WYNAJĘCIA

Informujemy, że na terenie naszej szkoły jest do wynajęcia powierzchnia handlowa pod sklepik szkolny. Szczegółowych informacji o sposobie najmu i możliwościach handlu udziela dyrektor szkoły. Czynsz opłacany jest tylko w okresie od września do czerwca. Wynajmujący nie jest zatrudniany przez szkołę, tylko prowadzi własną działalność. Warunkiem prowadzenia takiej działalności na terenie szkoły jest konieczność dostosowania asortymentu do potrzeb uczniów w ścisłej zgodności z prawem w zakresie zdrowego żywienia. Konstanty Radziwiłł, minister zdrowia, podpisał nowe rozporządzenie określające jaka żywność może być sprzedawana w sklepikach szkolnych.  Zgodnie z propozycjami resortu zdrowia od 1 września br. do sprzedaży w szkołach dopuszcza się każdy rodzaj pieczywa (z wyłączeniem pieczywa produkowanego z ciasta głęboko mrożonego) czy czekoladę gorzką o zawartości minimum 70 proc. miazgi kakaowej. Urealniono również możliwość sprzedaży produktów poprzez dopuszczenie takich o zawartości cukru nie wyższej niż 13,5g na 100 ml jeśli chodzi o artykuły mleczne i nie wyższej niż 15 g na 100 g/ml w przypadku wyrobów cukierniczych, napojów zastępujących mleko, płatków czy innych produktów niewymienionych w rozporządzeniu. Jest to istotna wiadomość dla wynajmującego, gdyż tylko spełnienie wytycznych rozporządzenia pozwoli mu na handel na terenie szkoły.

MSZE ŚWIĘTE ZA śp. ZDZISŁAWA RADECKIEGO

Informujemy o mszy świętej ofiarowanej za duszę zmarłego śp. Zdzisława Radeckiego, która odbędzie się w naszej pszowskiej bazylice w poniedziałek, 12 września o godzinie 18:00.

W jego rodzinnej parafii Głożyny, msza odbędzie się 1 października br. również o godzinie 18-tej.

WYWIADÓWKI ORGANIZACYJNE I RADA RODZICÓW

Pierwsze spotkania organizacyjne rodziców z wychowawcami zaplanowaliśmy na 13 września (klasy I-III) i 15 września (klasy IV-VI). Tradycyjnie już, na życzenie rodziców, spotkania na poszczególnych poziomach odbędą się co pół godziny: 16:30, 17:00 i 17:30. Przed drzwiami wyjściowymi i na tablicy ogłoszeń wywieszona zostanie informacja w których klasach się spotykamy. Przypomnienie zamieścimy również w dzienniku elektronicznym. Tematyka spotkań związana będzie z organizacją roku szkolnego, obowiązkowym wyposażeniem ucznia, planami szkoły na nadchodzący rok, wyborem "trójek klasowych" oraz zapoznania się z dokumentami wychowawcy i szkoły. Każdy z wychowawców wskaże Państwu sposoby i możliwości kontaktu ze szkołą w sytuacjach trudnych (wychowawca, pedagog, dyrektor), a także wskaże miejsca dostępu do podstawowej dokumentacji szkolnej -STATUT, OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE, PROGRAM PROFILAKTYKI, PROGRAM WYCHOWAWCZY, BIULETYN INFORMACYJNY itp.

Rada Rodziców zaprasza również na pierwsze zebranie nowych "trójek klasowych", których zadaniem będzie wybór PREZYDIUM RADY RODZICÓW na nowy rok szkolny. Zebranie planowane jest na 19 września (poniedziałek), godzina 17:30 sala 41. Obecność przedstawicieli każdej klasy obowiązkowa. Na zebraniu planowane jest krótkie sprawozdanie ustępującego Zarządu z ostatniego roku działalności oraz wybory nowych władz Rady Rodziców na kolejny rok. Serdecznie zapraszamy do licznego udziału z zebraniach.

WYDAJEMY PODRĘCZNIKI DLA KLAS IV i V

W najbliższy wtorek i środę (6 i 7 września br.) będą wydawane podręczniki dla klas IV i V.  Z racji konieczności potwierdzenia własnoręcznym podpisem odbioru darmowych podręczników prosimy o przybycie rodziców lub opiekunów. Podręczniki wydawane będą w bibliotece szkolnej w godzinach od 8:00 do 18:00. Jeśli nawet w tak obszernych godzinach pracy nie będziecie mieli Państwo szansy przyjść do biblioteki osobiście, prosimy o kontakt telefoniczny i ustalenie terminu przekazania darmowych książek.

do góry