NOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI

ZASADY FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

OD 18 STYCZNIA 2021 R.

 

ZASADY WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK

 1. W czasie pandemii uczniowie nie mają wolnego dostępu do księgozbioru .

 2. Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie nauczyciel bibliotekarz.

 1. Wszystkie wypożyczane przez klasy IV-VII książki, powinny być wcześniej zamówione telefonicznie w godzinach pracy biblioteki lub przez dziennik elektroniczny w zakładce e-biblio.

 2. Nauczyciel bibliotekarz potwierdza, telefonicznie lub przez dziennik elektroniczny, zmówienie książek przez klasy IV-VII, wyznaczając termin i godzinę odbioru.

 3. W celu odebrania zamówionych książek należy zgłosić się do biblioteki w wyznaczonym wcześniej terminie.

 4. W bibliotece podczas wypożyczania przy głównym biurku, wyłącznie w wyznaczonym miejscu, przebywają tylko 2 osoby (1 osoba wypożyczająca i 1 osoba oczekująca). Pozostałe osoby oczekują na korytarzu w bezpiecznej odległości 1,5 m. 

 

ZASADY ZWROTU KSIĄŻEK

 1. Zwracaną książkę należy włożyć do specjalnie oznakowanego pudełka.

 2. Przy zwrocie należy podać nauczycielowi bibliotekarzowi swoje imię, nazwisko i klasę.

 1. Zwracane egzemplarze są poddane 3-dniowej kwarantannie i w tym czasie pozostają wyłączone z wypożyczania. 

Wypożyczanie i zwrot książek odbywa się ściśle według określonego harmonogramu dla pierwszego poziomu nauczania, uczącego się stacjonarnie /klasy I-III/ oraz osobno dla drugiego poziomu nauczania, uczącego się zdalnie /klasy IV-VII/.

 

HARMONOGRAM WYPOŻYCZEŃ

 

klasa 1a – poniedziałki od 9.00 do 9.30

klasa 1b – poniedziałki od 12.35 do 13.00

klasa 2a – środy od 9.00 do 9.30 i 14.25 do 14.45

klasa 2b – wtorki od 8.10 do 8.40 i 13.25 do 13.45

klasa 3a – czwartki od 8.10 do 8.40 i 13.25 do 13.45

klasa 3b – piątek od 9.00 do 9.30 i 13.25 do 13.45

klasy 4 – 7 – wtorek i środa od godziny 15.00 do 16.00

 
 
ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI
 1. W czytelni mogą przebywać jednocześnie 4 osoby, zachowując ustalone zasady bezpieczeństwa.

 2. W czytelni należy zachować dystans społeczny i zajmować tylko wyznaczone przez bibliotekarza miejsca.

 3. Wszelkie czynności techniczne, związane z obsługą uczniów korzystających z czytelni wykonuje wyłącznie nauczyciel bibliotekarz.

do góry