ŚWIĄTECZNE KONKURSY ROZSTRZYGNIĘTE

W grudniu, z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, można było wziąć udział w dwóch konkursach. W pierwszym, Bibliotecznym Kalendarzu Adwentowym, zadaniem uczestników było odpowiadanie każdego dnia na umieszczane w okienkach pytania i zadania dotyczącego okresu świątecznego. Natomiast w drugim można było sprawdzić się ze znajomości piosenek świątecznych, odgadując tytuły utworów na podstawie związanych z nimi obrazkami.

Z przyjemnością informujemy, że w konkursie BIBLIOTECZNY KALENDARZ ADWENTOWY, za bezbłędne odpowiedzi, zwycięzcami zostali:

Oliwia Demel – Ia, Marcelina Majcher – IIb, Milena Kędzia – IVb, Mariusz Nawrat – VIc , Karolina Wolanik – VIIb.

W konkursie ROZWIĄŻ REBUS – ROZPOZNAJ ŚWIĄTECZNĄ PIOSENKĘ, za ich doskonałe rozszyfrowanie laureatkami zostały:

Wiktoria Świerczek – IVb oraz Oliwia Demel – Ib.


Jednocześnie bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy chętnie zaangażowali się biorąc czynny udział w świątecznych konkursach.

Każdy uczestnik z młodszych klas otrzymał znaczki, a starsi uczniowie zdobyli punkty z zachowania. Rozdanie nagród nastąpi niebawem dla uczniów klas I-III, a klasy IV - VI otrzymają je po powrocie do szkoły. Serdecznie gratulujemy !!!NOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI

ZASADY FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

OD 18 STYCZNIA 2021 R.

 

ZASADY WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK

 1. W czasie pandemii uczniowie nie mają wolnego dostępu do księgozbioru .

 2. Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie nauczyciel bibliotekarz.

 1. Wszystkie wypożyczane przez klasy IV-VII książki, powinny być wcześniej zamówione telefonicznie w godzinach pracy biblioteki lub przez dziennik elektroniczny w zakładce e-biblio.

 2. Nauczyciel bibliotekarz potwierdza, telefonicznie lub przez dziennik elektroniczny, zmówienie książek przez klasy IV-VII, wyznaczając termin i godzinę odbioru.

 3. W celu odebrania zamówionych książek należy zgłosić się do biblioteki w wyznaczonym wcześniej terminie.

 4. W bibliotece podczas wypożyczania przy głównym biurku, wyłącznie w wyznaczonym miejscu, przebywają tylko 2 osoby (1 osoba wypożyczająca i 1 osoba oczekująca). Pozostałe osoby oczekują na korytarzu w bezpiecznej odległości 1,5 m. 

 

ZASADY ZWROTU KSIĄŻEK

 1. Zwracaną książkę należy włożyć do specjalnie oznakowanego pudełka.

 2. Przy zwrocie należy podać nauczycielowi bibliotekarzowi swoje imię, nazwisko i klasę.

 1. Zwracane egzemplarze są poddane 3-dniowej kwarantannie i w tym czasie pozostają wyłączone z wypożyczania. 

Wypożyczanie i zwrot książek odbywa się ściśle według określonego harmonogramu dla pierwszego poziomu nauczania, uczącego się stacjonarnie /klasy I-III/ oraz osobno dla drugiego poziomu nauczania, uczącego się zdalnie /klasy IV-VII/.

 

HARMONOGRAM WYPOŻYCZEŃ

 

klasa 1a – poniedziałki od 9.00 do 9.30

klasa 1b – poniedziałki od 12.35 do 13.00

klasa 2a – środy od 9.00 do 9.30 i 14.25 do 14.45

klasa 2b – wtorki od 8.10 do 8.40 i 13.25 do 13.45

klasa 3a – czwartki od 8.10 do 8.40 i 13.25 do 13.45

klasa 3b – piątek od 9.00 do 9.30 i 13.25 do 13.45

klasy 4 – 7 – wtorek i środa od godziny 15.00 do 16.00

 
 
ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI
 1. W czytelni mogą przebywać jednocześnie 4 osoby, zachowując ustalone zasady bezpieczeństwa.

 2. W czytelni należy zachować dystans społeczny i zajmować tylko wyznaczone przez bibliotekarza miejsca.

 3. Wszelkie czynności techniczne, związane z obsługą uczniów korzystających z czytelni wykonuje wyłącznie nauczyciel bibliotekarz.

ROZWIĄŻ REBUS – ROZPOZNAJ ŚWIĄTECZNĄ PIOSENKĘ.

Któż z nas nie lubi słuchać, nucić czy śpiewać utworów związanych z okresem Bożego Narodzenia. W związku z tym mamy dla Was kolejną konkursową zabawę. Tym razem proponujemy rozpoznanie na rysunkach 10 tytułów piosenek świątecznych.

Za poprawne odpowiedzi jak zawsze na zwycięzców będą czekać nagrody, a za udział w konkursie punkty w klasach starszych i znaczki w młodszych.
Jeśli potrafisz napisz te tytuły również w języku angielskim, wtedy dodatkowo otrzymasz aktywność z języka angielskiego.
Jest i bonus dla klas siódmych w postaci aktywności z języka niemieckiego za przetłumaczenie tytułów na język niemiecki.

Plik ze zgadywanką udostępnimy Wam na dzienniku elektronicznym.

Na rozwiązania czekamy do 10 stycznia 2021r., które przesyłacie jak zawsze w wiadomości do nauczycieli bibliotekarzy.

Życzymy dobrej zabawy!!!

 

MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH 2020 – PODSUMOWANIE

Kliknij TUTAJ

do góry