MSZE ŚWIĘTE ZA śp. ZDZISŁAWA RADECKIEGO

Informujemy o mszy świętej ofiarowanej za duszę zmarłego śp. Zdzisława Radeckiego, która odbędzie się w naszej pszowskiej bazylice w poniedziałek, 12 września o godzinie 18:00.

W jego rodzinnej parafii Głożyny, msza odbędzie się 1 października br. również o godzinie 18-tej.

WYWIADÓWKI ORGANIZACYJNE I RADA RODZICÓW

Pierwsze spotkania organizacyjne rodziców z wychowawcami zaplanowaliśmy na 13 września (klasy I-III) i 15 września (klasy IV-VI). Tradycyjnie już, na życzenie rodziców, spotkania na poszczególnych poziomach odbędą się co pół godziny: 16:30, 17:00 i 17:30. Przed drzwiami wyjściowymi i na tablicy ogłoszeń wywieszona zostanie informacja w których klasach się spotykamy. Przypomnienie zamieścimy również w dzienniku elektronicznym. Tematyka spotkań związana będzie z organizacją roku szkolnego, obowiązkowym wyposażeniem ucznia, planami szkoły na nadchodzący rok, wyborem "trójek klasowych" oraz zapoznania się z dokumentami wychowawcy i szkoły. Każdy z wychowawców wskaże Państwu sposoby i możliwości kontaktu ze szkołą w sytuacjach trudnych (wychowawca, pedagog, dyrektor), a także wskaże miejsca dostępu do podstawowej dokumentacji szkolnej -STATUT, OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE, PROGRAM PROFILAKTYKI, PROGRAM WYCHOWAWCZY, BIULETYN INFORMACYJNY itp.

Rada Rodziców zaprasza również na pierwsze zebranie nowych "trójek klasowych", których zadaniem będzie wybór PREZYDIUM RADY RODZICÓW na nowy rok szkolny. Zebranie planowane jest na 19 września (poniedziałek), godzina 17:30 sala 41. Obecność przedstawicieli każdej klasy obowiązkowa. Na zebraniu planowane jest krótkie sprawozdanie ustępującego Zarządu z ostatniego roku działalności oraz wybory nowych władz Rady Rodziców na kolejny rok. Serdecznie zapraszamy do licznego udziału z zebraniach.

WYDAJEMY PODRĘCZNIKI DLA KLAS IV i V

W najbliższy wtorek i środę (6 i 7 września br.) będą wydawane podręczniki dla klas IV i V.  Z racji konieczności potwierdzenia własnoręcznym podpisem odbioru darmowych podręczników prosimy o przybycie rodziców lub opiekunów. Podręczniki wydawane będą w bibliotece szkolnej w godzinach od 8:00 do 18:00. Jeśli nawet w tak obszernych godzinach pracy nie będziecie mieli Państwo szansy przyjść do biblioteki osobiście, prosimy o kontakt telefoniczny i ustalenie terminu przekazania darmowych książek.

WITAJ SZKOŁO

Tradycyjnie 1 września powitaliśmy kolejny rok szkolny. Uroczystość ta, zgodnie z zapowiedzą odbyła się w dwóch odsłonach: grupa uczniów starszych wysłuchała powitania na placu szkolnym i udała się na spotkanie z wychowawcami do swoich klas. Grupa najmłodsza spotykała się na uroczystości otwarcia roku szkolnego w sali gimnastycznej. Uczniowie klas drugich powitali w krótkim programie pierwszaków. Zanim to jednak nastąpiło odbyły się uroczystości oficjalne z hymnem państwowym i w obecności sztandaru szkoły. Życzenia w imieniu władz Miasta przekazała zebranym Sekretarz Gminy Alicja Nawrat. Uczniowie klas pierwszych przystąpili w obecności swojej wychowawczyni Natalii Krzykała do uroczystego ślubowania na sztandar szkoły. Następnie "pasowania na uczniów" dokonała dyrekcja szkoły: Jacek Sowa i Mirela Pośpiech. Ogółem naukę w klasach pierwszych rozpocznie 14 dzieci, zaś w całej szkole 434 uczniów. Zdjęcia z tej uroczystości wykonane przez panią Annę Topisz można zobaczyć w naszej galerii wydarzeń. Dziękujemy paniom: Angelice Zając, Anicie Antonin, Joannie Brachmańskiej, Dorocie Dziewior i Natalii Krzykała za przygotowanie oprawy naszej uroczystości.

W nowym roku szkolnym zaszły u nas pewne zmiany związane z przydziałem obowiązków. Wychowawczyniami klas czwartych zostały panie: Zofia Sobczyńska 4a, Ewa Krauspe 4b i Hanna Śliwka-Krybus 4c. Terapię pedagogiczną prowadzić będą Gabriela Dziuba i Celina Mamak. Klasę po pani Angelice Zając przejęła pani Joanna Brachmańska, zaś po pani Gabrieli Dziuba -Lidia Postawka.

Pierwszy września to także smutna rocznica wybuchu II WOJNY ŚWIATOWEJ. Delegacja uczniów naszej szkoły w składzie: Agata Kędzia, Patrycja Paczos i Miłosz Czogała złożyła wspólnie z dyrektorem szkoły kwiaty pod pomnikiem przy naszej bazylice, czcząc w ten sposób pamięć poległych.

UBEZPIECZENIE DZIECKA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Informujemy, iż w roku szkolnym 2016/2017 Rada Rodziców wybrała spośród nadesłanych ofert ubezpieczycieli propozycję ubezpieczenia grupowego firmy AXA -bezpieczny.pl. Wybrano ubezpieczenie  w WARIANCIE III, którego składka wynosi 42 zł. Ubezpieczenie grupowe pozwala na umieszczenie wśród osób ubezpieczonych 10% bezpłatnie. Decyzją Prezydium Rady Rodziców w pierwszej kolejności będą to rodzeństwa. Szczegóły świadczeń znajdziecie Państwo na stronie www.bezpieczny.pl (zakładka Dziecko). Dodatkowe informacje można uzyskać również w siedzibie firmy w Rydułtowach, przy ul. Plebiscytowej 48 oraz pod numerem 32 794 684 452. 

do góry