PIERWSZE ZEBRANIE OGÓLNE Z RODZICAMI 2021-2022

Czas na pierwsze w tym roku szkolnym zebrania z rodzicami. Harmonogram spotkań znajdziecie Państwo również w zakładce PANEL RODZICA  (obok po lewej stronie). Oprócz cennych informacji wychowawców i tradycyjnego uzupełniania sterty dokumentów szkolnych w podpisy i zgody, będzie również możliwość dobrowolnej wpłaty na Radę Rodziców (80 zł) i dobrowolnego ubezpieczenia swojego dziecka (50 zł). Wychowawcy wszystko omówią podczas zebrania.

Podczas zebranie będzie możliwość złożenia deklaracji związanej z chęcią zaszczepienia swojego dziecka. Na wcześniejszym zebraniu informacyjnym 2 września, w sprawie szczepień, nie było żadnych zainteresowanych rodziców.

Prosimy również rodziców o sprawdzenie poprawności działania naszej platformy do nauki zdalnej MS TEAMS z konta swojego dziecka, na wypadek ewentualnego ograniczenia funkcjonowania szkoły lub potrzeb organizacji spotkań z rodzicami w formie online. Głównie chodzi o umiejętność logowania i poprawności haseł dostępowych. W przypadku jakichkolwiek problemów nasze zebranie będzie umożliwiało zgłoszenie ich u wychowawcy. Podobnie z dziennikiem elektronicznym LIBRUS, do którego pełny dostęp dla Rodzica jest całkowicie bezpłatny z poziomu przeglądarki internetowej. Oczywiście można sobie zakupić dodatkowo płatną aplikację roczną na smartfona, ale to już indywidualna sprawa każdego z rodziców.

Bardzo prosimy, by uszanować nasze nowe, trawiaste boisko dla dzieci i w czasie parkowania pojazdu nie wjeżdżać na nie samochodem, jak miało to miejsce 1 września. Jakość nawierzchni boiska zdecydowanie wpływa na bezpieczeństwo  naszych najmłodszych uczniów podczas zajęć plenerowych.

INAUGURACJA, ŚLUBOWANIE I PASOWANIE NA UCZNIA

1 września, jak co roku w naszej szkole, odbyła się uroczysta akademia, na którą zostali zaproszeni pierwszoklasiści wraz z Rodzicami. Swoją obecnością zaszczycił nas Burmistrz Miasta pan Czesław Krzystała i dyrektor ZOPO pani Mirella Ogrocka. Przybyłych gości powitała wicedyrektor, pani Mirela Pośpiech. Serdecznymi słowami wprawiła wszystkich w pogodny nastrój. Następnie uczniowie kl. IIIa i IIIb pod opieką pani Joanny Brachmańskiej i pani Renaty Miland zaprezentowali krótki program artystyczny, o którego oprawę muzyczną zadbała pani Dorota Dziewior. W jego przebieg zostali włączeni pierwszoklasiści. Rozwiązując zagadki o tematyce szkolnej, mogli pochwalić się swoimi wiadomościami i zdobyć nalepkę z tytułem ,, Tropiciel Wiedzy . W dalszej kolejności dzieci wyczytane przez Dyrektora Szkoły otrzymały birety i przeszły pod opiekę swoich wychowawczyń : pani Justyny Błaszczok i pani Izabeli Walskiej. Po odśpiewaniu hymnu nastąpiło uroczyste ślubowanie i pasowanie na ucznia. Na zakończenie pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy i wraz z wychowawcami udali się do swoich sal.

ZEBRANIE INFORMACYJNE W SPRAWIE SZCZEPIEŃ

Przypominam o jutrzejszym zebraniu INFORMACYJNYM rodziców zainteresowanych  zaszczepieniem swojego dziecka, które ukończyło 12 rok życia. Zebranie poprowadzi pielęgniarka szkolna. Nie jest to zebranie ogólne wszystkich rodziców, a jedynie zainteresowanych osób. Będzie miało charakter wyłącznie informacyjny. W kolejnym tygodniu będą zbierane ewentualne deklaracje rodziców, a w trzecim tygodniu września odbędą się szczepienia zainteresowanych.

Zebrania ogólnego z rodzicami w sali gimnastycznej ze względów epidemicznych nie planujemy. Jeśli zajdzie taka potrzeba, będzie ono miało formę zdalną za pomocą platformy MS Teams ucznia. Odbędą się natomiast zebrania mniejszych grup (poszczególnych oddziałów) z wychowawcami w dnia 7 i 9 września. Przedstawiciele "TRÓJEK KLASOWYCH" spotkają się 13 września (poniedziałek) o godzinie 17:30 w sali 41.

UWAGA! ODBIÓR PODRĘCZNIKÓW

 Zapraszamy po odbiór podręczników do sali 27

w środę, 01.09
- klasa IVa i b, 14:00 - 15:00
- klasa Va, b i VIa, 15:00 - 16:00
- klasa VIIa, b, c i d, 16:00 - 17:00
- klasa VIIIa, b, i c,
17:00 - 18:00

lub w czwartek, 02.09
- klasa VIIIa, b i c, 7:30 - 8:00
- klasa VIIa, b, c i d, 8:00 - 8:30
- klasa Va, b i VIa, 16:00 - 16:30
- klasa IVa i b,
16:30 - 17:00

- dodatkowy dyżur dla rodziców, którzy nie mogli odebrać podręczników w wyznaczonym czasie 17:00 – 17:30

Przypominamy o maseczkach i dezynfekcji przy drzwiach wejściowych.
Zapraszamy.

 

INAUGURACJA NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2021-2022

W środę, 1 września, ponownie zabrzmi szkolny dzwonek dla wszystkich uczniów Jedynki. Oby dzwonił nam przez cały rok!!! Zaplanowaliśmy na ten dzień następujący scenariusz:

od godz. 8:00 UROCZYSTA AKADEMIA DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH wraz z rodzicami w sali gimnastycznej.

od 9:00 SPOTKANIA Z WYCHOWAWCĄ UCZNIÓW KLAS II-IV

od 9:15 SPOTKANIA Z WYCHOWAWCĄ UCZNIÓW KLAS V-VIII

Przesunięcia czasowe przyjścia do szkoły wynikają z obowiązującego nas reżimu sanitarnego. Przypominamy tym samym o konieczności zasłaniania ust i nosa w pomieszczeniu zamkniętym i dezynfekcji rąk. Prosimy też o ograniczenie ilości obecnych rodziców pierwszoklasistów do minimum (jeden rodzic na jedno dziecko). Klasy pierwsze, po uroczystości i ślubowaniu w sali gimnastycznej, udają się wraz ze swoimi wychowawczyniami do sal, gdzie otrzymają na powitanie ROGI OBFITOŚCI (tzw. tyty). Rogi obfitości można dostarczać do szkoły od poniedziałku do wtorku 31 sierpnia, w godzinach od 8:00 do 15:00, informując pracowników administracji o umieszczeniu ich we właściwej sali. Klasa 1a- wychowawca Justyna Błaszczok, sala nr 28 oraz klasa 1b - wychowawca Izabela Walska, sala 23. Ważne, by "tyty" były wyraźnie podpisane imieniem i nazwiskiem ucznia w widocznym miejscu. Bardzo prosimy rodziców, żeby dzień 1 września miał dla ucznia uroczysty charakter, pozwalający zapamiętać miłe i doniosłe momenty życia w szkole. Przypominamy, że w dniu inauguracji roku szkolnego obowiązuje STRÓJ GALOWY (biała koszula lub bluzka i ciemne spodnie lub spódnica).

Wszystkim odwiedzającym szkołę po 1 września przypominamy również, że nadal obowiązuje reżim sanitarny w budynku. RODZICE NIE WCHODZĄ DO BUDYNKU SZKOŁY BEZ KONKRETNEJ I UZASADNIONEJ PRZYCZYNY. Jeśli wystąpi sytuacja, w której jest to niezbędne, obowiązkiem osoby wchodzącej jest wpisanie się na listę odwiedzających z podaniem miejsca wizyty i danych do kontaktu (na wypadek wystąpienia ogniska koronawirusa). Najmłodszych uczniów (uczniów klas pierwszych) rodzice żegnają po przyjściu do szkoły na placu szkolnym. Po wejściu do budynku będą pod troskliwą opieką swoich Pań.

Terminy najbliższych zebrań z rodzicami wyglądają następująco:

-czwartek, 2 września o godzinie 17:30 w sali ... odbędzie się ogólne zebranie informacyjne dla rodziców uczniów pow. 12 roku życia, deklarujących chęć zaszczepienia swojego dziecka. Zebranie organizowane jest w ramach kampanii informującej rodziców o możliwości zaszczenienia dziecka w szkole https://www.youtube.com/watch?v=G7FHQgzgMH8 ,

-wtorek, 7 września od godziny 16:30 rozpoczną się wywiadówki z rodzicami uczniów klas I-III,

-czwartek, 9 września, od godziny 16:30 rozpoczną się wywiadówki z rodzicami uczniów klas IV-VIII.

Konkretne godziny dla danej klasy i numery sal zostanę przesłane Państwu za pomocą Librusa oraz wywieszone będą na tablicy ogłoszeń w szkole. Planowane jest również rozpoczęcie żywienia od poniedziałku, 6 września. Prosimy o składanie deklaracji na obiady u pani intendent w sekretariacie.

Prosimy również niezwłocznie składać deklaracje ewentualnego pobytu ucznia w świetlicy szkolnej.

Wszystkie informacje dodatkowe będą dostarczane Państwu na bieżąco za pomocą komunikatora Librus, na konto rodzica.

do góry