Z WIZYTĄ W BIBLIOTECE POWIATOWEJ

 

O tym, że biblioteka może być bajkowym i przytulnym miejscem przekonali się uczniowie klasy Vb, którzy wraz z panią Deninger i Pośpiech uczestniczyli w lekcji bibliotecznej w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece w Wodzisławiu Śl. To nie jest pierwsza wizyta naszych uczniów w tym miejscu: podopieczni pani Pośpiech już wielokrotnie brali udział w lekcjach, spotkaniach autorskich i konkursach organizowanych przez wodzisławską bibliotekę. Piątoklasiści przekonali się, że w bibliotece może być kolorowo, przytulnie, a bogaty księgozbiór spełni oczekiwania każdego.

DEKLARACJE NA RADĘ RODZICÓW

Zwracamy się do Państwa z prośbą o zadeklarowanie kwoty wpłaty na Radę Rodziców w bieżącym roku szkolnym. Na posiedzeniu TRÓJEK KLASOWYCH w dni 19 września br. zaproponowano utrzymać kwotę ubiegłoroczną w wysokości 80 zł. Są to jednak Państwa wpłaty dobrowolne, więc liczymy na Waszą hojność. Środki te i tak wrócą do Państwa dzieci w różnej postaci. Aby usprawnić planowanie wydatków prosimy o składanie deklaracji, które pozwolą Zarządowi Rady Rodziców dobrze zaplanować budżet w oparciu o zadeklarowane wpłaty w ciągu roku szkolnego. Deklaracje znajdziecie Państwo w zakładce "dokumenty do pobrania" lub klikając TUTAJ. Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły, u wychowawcy lub wpłacając bezpośrednio na konto 06 8468 0000 0010 0030 7734 0001, podając imię i nazwisko oraz tytuł wpłaty. Dziękujemy w imieniu dzieci za WSZELKIE WPŁATY.

ZBIERAMY KASZTANY

Zapraszamy do akcji zbierania kasztanów. Szczegóły znajdziecie na http://kasztanow-zbior.pl/ . Jeśli uda nam się zebrać minimalną ilość 750 kg mamy szansę pozyskać dodatkowe środki finansowe dla naszej szkoły. Jak każda akcja ekologiczna prowadzona w naszej szkole, również i KASZTANOBRANIE będzie nagradzane przez wychowawców. Nagrody te z pewnością wpłyną pozytywnie na ocenę zachowania ucznia. Zapraszamy do wspólnej zbiórki. Zebrane kasztany w woreczkach opisanych imieniem i nazwiskiem oraz klasą przynosimy do naszego pomieszczenia gospodarczego (blaszany garaż). Opisane worki można składać przed garażem.

 

WYBORY DO PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Zgodnie z zapowiedzią przedstawiciele rodziców  wszystkich uczniów naszej szkoły spotkali się 19 września br. w celu wybrania Zarządu oraz delegatów poszczególnych klas do Prezydium. Rada Rodziców uchwaliła jednogłośnie Program Profilaktyki i Program Wychowawczy na kolejny rok szkolny oraz zaopiniowała pozytywnie dodatkowe dni wolne i regulamin Samorządu Uczniowskiego "Szczęśliwy numerek". Nowy skład osobowy Rady Rodziców: Przewodnicząca RR – Aleksandra Ciwis-Dronszczyk, Z-ca przewodniczącego – Barbara Kurzeja, Sekretarz RR – Alina Zapał-Grütz, Skarbnik RR – Agnieszka Ptak.

Komisja rewizyjna: Przewodniczący Komisji – Aleksandra Bojarczuk, Sekretarz – Agnieszka Kędzia, Członek – Katarzyna Obrzut.

Prezydium ustaliło termin najbliższego spotkania na kolejny poniedziałek 26 września 2016 r. godzina 17:30 w pokoju nauczycielskim.

Każda z klas naszej szkoły ma swojego przedstawiciela w Prezydium Rady Rodziców. Poniżej  zamieszczamy nazwiska wybranych delegatów, którym serdecznie gratulujemy wyboru.    

1             Agnieszka Ptak  

2a           Magdalena Krakowczyk

2b           Monika Łazińska

2c           Jagoda Franiczek

2d           Aleksandra Ciwis-Dronszczyk

2e           Justyna Kaziszyn

3a           Bernadeta Gawełek

3b           Aleksandra Bojarczuk

3c           Alina Zapał-Grütz

3d           Sylwia Mertka

3e           Monika Klima

4a           Marcelina Brachman

4b           Piotr Molenda

4c           Anna Juzek

5a           Hanna Bugla

5b           Monika Strof

5c           Ewa Kołek

6a           Katarzyna Obrzut

6b           Barbara Kurzeja

6c           Mariola Plenzler

 

SKLEPIK SZKOLNY DO WYNAJĘCIA

Informujemy, że na terenie naszej szkoły jest do wynajęcia powierzchnia handlowa pod sklepik szkolny. Szczegółowych informacji o sposobie najmu i możliwościach handlu udziela dyrektor szkoły. Czynsz opłacany jest tylko w okresie od września do czerwca. Wynajmujący nie jest zatrudniany przez szkołę, tylko prowadzi własną działalność. Warunkiem prowadzenia takiej działalności na terenie szkoły jest konieczność dostosowania asortymentu do potrzeb uczniów w ścisłej zgodności z prawem w zakresie zdrowego żywienia. Konstanty Radziwiłł, minister zdrowia, podpisał nowe rozporządzenie określające jaka żywność może być sprzedawana w sklepikach szkolnych.  Zgodnie z propozycjami resortu zdrowia od 1 września br. do sprzedaży w szkołach dopuszcza się każdy rodzaj pieczywa (z wyłączeniem pieczywa produkowanego z ciasta głęboko mrożonego) czy czekoladę gorzką o zawartości minimum 70 proc. miazgi kakaowej. Urealniono również możliwość sprzedaży produktów poprzez dopuszczenie takich o zawartości cukru nie wyższej niż 13,5g na 100 ml jeśli chodzi o artykuły mleczne i nie wyższej niż 15 g na 100 g/ml w przypadku wyrobów cukierniczych, napojów zastępujących mleko, płatków czy innych produktów niewymienionych w rozporządzeniu. Jest to istotna wiadomość dla wynajmującego, gdyż tylko spełnienie wytycznych rozporządzenia pozwoli mu na handel na terenie szkoły.

do góry